Retriitti

Me Ikivalkeassa luomme sysäyksen ja puitteet, jotta Sinun sydämesi saa laulaa! Annamme kehon, mielen ja tunteiden suunnistaa sisäisen viisauden lähteille.

MIKÄ ON RETRIITTI?

Retriitti tarkoittaa hiljentymistä, joskaan ei välttämättä kirjaimellisesti. Retriitillä vetäydymme arjen kiireistä ja vaatimuksista keskittyäksemme itseemme.

Retriitillä opettelemme kuuntelemaan hiljaisuuden viestejä, tunnistamaan tunteitamme ja tarkkailemaan levotonta mieltämme. Retriitti on tilaisuus henkilökohtaiseen kasvuun.

Retriitit ovat oivallisia tilaisuuksia sellaisille kysymyksille kuin: Kuka olen? Minne olen menossa? Mitä elämältä haluan? Kuinka ratkaista pattitilanne? Miten sopeutua muutokseen?

MITÄ RETRIITILLÄ TEHDÄÄN?

Ikivalkea korostaa vahvan luontosuhteen merkitystä hyvinvoinnin lähteenä. Päivittäiset aistiharjoitukset luonnossa antavat kokijalleen rauhaa, voimaa ja selkeyttä.

Toiminnassa yhdistyvät lisäksi itäinen jooga- ja meditaation perinne, mielen voimavaroja harjoittavat mindfulness-menetelmät sekä suomalaisugrilainen kansanviisaus.

  • Lempeät joogaharjoitukset ja meditaatio opettavat kuulostelemaan kehon viestejä ja työskentelemään niiden kanssa.
  • Mielikuvamatkat, tietoisuusharjoitukset ja tunnetyöskentely ovat oppaitamme minuuteen antaen olemassaololle uusia näkökulmia.
  • Tunteiden ja ajatusten ilmaiseminen sanoin, kuvin ja liikekielellä vapauttaa sisäisiä jännitteitä ja mahdollistaa eheytymisen elämän kipupisteissä.

Lähestymme vaikeitakin teemoja aina ilon kautta – kyyneleitä pidättelemättä – yksilön rajoja kunnioittaen. Kurssilaisten näkökulmia meidän ohjaukseen löydät referenssit-sivulta.

KENELLE RETRIITTI SOPII?

Retriitti sopii kaikille kokonaisvaltaisesta levosta ja itsetutkiskelusta kiinnostuneille ihmisille. Sinun ei tarvitse osata mitään etukäteen, riittää kun tulet paikalle avoimin mielin ja lämpöisin vaattein.

MITEN IKIVALKEAN RETRIITIT EROAVAT MUISTA?

Me Ikivalkeassa kunnioitamme erilaisia vakaumuksia. Emme tarjoa valmiiksi pureskeltua filosofiaa, vaan annamme konkreettisia työkaluja, jotta sinä voit löytää oman totuutesi itse. Voit siis olla ateisti, mystikko tai lapsenuskossa – tai aivan jotain muuta. Joka tapauksessa olet yhtä tervetullut kokemaan elämän pieniä suuria ihmeitä.

Tahtoisitko retriitin omalle porukalle ?
Ota yhteyttä!

Etelä-Suomi, Lappi | Sari puh. 040 539 75 05
Kainuu ja Koillismaa | Sanna puh. 0400 677 667

Spring on the ground | Photo by Sanna Gyllene