Meillä jokaisella on oma ainutlaatuinen olemuksemme ja tehtävämme maailmassa. Sydän ja tunteet toimivat kompassina elämän virrassa. Kun sinulla on tietoinen yhteys sisimpääsi, tiedät juuri sinulle oikean polun täyttymykselliseen elämään. Kun kuulet sisäisen ohjauksen ja toimit sen mukaisesti, elämäsi on tasapinoista ja voit hyvin. Haasteellisissakin elämäntilanteissa palaat tasapinoon ja ymmärrät elämää korkeammasta viisaudestasi käsin.

Länsimäinen elämäntapa vieraannuttaa meidät varhain sydämen ja omien tunteidemme ohjauksesta. Tukahdutamme tunteitamme, toimimme sydämen ohjauksen sijasta järjen ohjaamina. Kun teemme vastoin sisäisiä tarpeitamme, jonakin päivänä huomaamme olevamme epätasapinossa joko henkisesti, fyysisiesti tai mielen tasolla eli kärsimme fysiologista, emotionaalisesta tai kemiallisesta stressistä ja useimmiten niiden yhdistelmästä.

Reiki on yksi helposti opittava menetelmä oman sisäisen yhteyden syventämiseen sekä energiatasapainon saavuttamiseen ja ylläpitämiseen.

Ikivalkean reikikurssit perustuvat Usui Shiki Ryoho Reikiin eli japanilaisen Mikao Usuin 1920-luvulla kehittämään sisäisen kasvun ja hyvinvoinnin menetelmään, mutta opetuksessa sovelletaan myös muita energiatyöskentelyn, henkisenvalmennuksen ja tietoisuustaitojen periaatteita sekä suomalaista luontoviisautta. Ikivalkean koulutuksessa perinne sulautuu nykyaikaan ja länsimaiseen kulttuuriin.

Mitä Reiki on?

Sana Reiki muodostuu japanikielisistä tavuista Rei ja Ki. Rei sana kuvaa korkeampaa tajuntaa, joka ohjaa ja luo maailmankaikkeutta, korkeaa viisautta, universaalia kaiken läpäisevää voimaa. Ki puolestaan tarkoittaa metafyysistä energiaa, joka antaa kaikelle elämän. Reiki tarkoittaa siis kaikkiallista elämänenergiaa, sitä energiaa, jota virtaa kaikessa olevaisessa ja joka ylläpitää elämän kiertokulkua.

Noiden tavujen selityksessä piilee Reiki-menetelmän koko ydin. Reikikurssien tärkein anti on se, että menetelmään liittyvien rituaalisten vihkimysten eli energiakanavien avausten, sekä itse menetelmän harjoittamisen myötä, saadaan elävä ja tietoinen yhteys kaikkialliseen elämänenergiaan. Tuo tietoinen yhteys universaaliin älykkääseen energiaan auttaa sinua tunnistamaan sen, kuka sinä todella olet ja mitkä ovat lahjasi tälle maailmalle ja mitkä asiat ovat sinulle aidosti merkityksellisiä.

Reiki menetelmä toimii mielen, kehon ja sielun tasolla oivallisena työkaluna haitallisten uskomusten ja toimintamallien sekä tunnelukkojen purkamisessa. Silloin kun haitallisten uskomusten energiavärähtely ja tunnelukkojen synnyttämät energiablokit eivät ole enää esteenä, kaikkiallinen elämän energiavirtaa kauttasi vapaasti. Tällöin ydin olemuksesi energia säteilee sinusta ja ilmennät itseäsi parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaikka Reiki on vaikuttava itsensä kehittämisen menetelmä, puhekielessä sana reiki liitetään kuitenkin useimmiten reikihoitoon. Ikivalkean kursseilla korostetaan Reikiä oman sisäisen kasvun eli henkisen kasvun menetelmänä. Hoitotaidot tulevat ikään kuin mukavana bonuksena. Vaikka Reiki on luonteeltaan henkistä, kyse ei ole uskonnosta. Oma elämänkatsomuksesi ei estä sinua opiskelemasta Reikiä, vaan menetelmän kautta syvennät ja elävöität suhdetta korkeimpaan voimaan, riippumatta siitä mitä nimeä siitä käytät. Kaikkiallinen elämänenergia on se älykäs energia, joka on alkuräjähdyksen taustalla, se ylläpitää elämää ja elämän kiertokulkua. Tietoinen yhteys tuohon energiaan eheyttää sinua, tekee sinusta läsnäolevamman, myötätuntoisemman ja rakastavamman sekä antaa rohkeutta toteuttaa itseäsi ja sisäisiä lahjojasi.

Reikihoito

Reiki hoito on itselle tai toiselle tehtävä lähi- tai kaukohoito. Hoidon aikana hoitaja toimii kanavana kaikkialliselle elämänenergialle. Tuo korkeavärähtelyinen energia tasapainottaa hoidettavan olemusta sielun, kehon ja mielen tasolla. Reiki hoito on tyypillisesti rauhoittava, rentouttava ja meditatiivinen kokemus. Joskus hoidon aikana itsensä voi tuntea myös rauhattomaksi, kun tietoisuuteen nousee asioita, joita ei ole halunnut tai ehtinyt arjen keskellä havaita. Pääsääntöisesti hoito koetaan merkityksellisenä, rauhoittavana ja eheyttävänä kokemuksena.

Reikihoito on hyvin lempeä ja se sopii kaikille ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Hoidettavan keho ottaa vastaan energiaa juuri sen verran kuin se kyseisessä tilanteessa on valmis vastaanottamaan ja hoidon taustalla on kaikkiallisen elämänergian äly ja viisaus. Itselle tehtävä reikihoito kääntää tietoisen huomion itseen, sielun, kehon ja tietoisen mielen viestien kuuntelemiseen ja se on yksi tapana meditoida.

Reikikurssit

Reikin oppiminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai osaamista energioista eikä energiahoidoista. Reikikurssit jaetaan kolmeen tasoon; Reiki 1, Reiki 2 ja Reiki Master. Reiki 1-kurssilla opitaan Reikin ja reikihoidon perusteet. Reiki 2-kurssilla tietämys Reikistä ja energioista syvenee, kurssilla syvennytään myös toisen hoitamiseen ja opitaan etä- eli kaukohoito. Reiki Master -koulutus on sydäntä avaava henkisen kasvun koulutus, joka antaa myös valmiudet Reikin opettamiseen. Ikivalkean Reiki Master- koulutus on jaettu kahteen osaan 3A:han ja 3B:hen.

Jokaiseen reikikurssiin sisältyy rituaalinen vihkimys eli kyseisen tason mukainen energiansiirto tai energiakanavien avaus. Vihkimyksien tarkoituksena on vahvistaa elämän energian luonnollista virtausta ja meissä kaikissa olevaa parantamiskykyä. Tasolta toiselle siirtyessä tietoisuus energioista ja energian virtaus kehossa vahvistuu. Reikikurssit toimivat pohjakoulutuksena energiahoitoihin, mutta vasta itselle ja muille tehtävät reikihoidot syventävät ymmärrystä ja osaamista.

Reiki sisäisen kasvun menetelmänä

Reikikurssien ja reikin käyttämisen myötä, saat tietoisemman yhteyden kaikkialliseen elämänenergiaan. Kun tunnet konkreettisesti energian virtauksen kauttasi, se avaa sinulle oven tietoiseen energeettiseen maailman. Reiki on oivallinen meditaatiomenetelmän ja opit hoitamaan itseäsi ja muita eli kanavoimaan kaikkiallista elämänenergiaa itsesi ja muiden parhaaksi.

Menetelmän myötä saat syvemmän yhteyden sisimpääsi ja pystyt kuuntelemaan sisäistä ohjausta selkeämmin, samalla tutustut itseesi uudella tavalla ja itsetunto paranee. Reiki on yksi hienoimmista sisäisenkasvun menetelmistä sen moniulotteisuuden vuoksi ja tietoinen yhteys kaikkialliseen elämänenergian virtaukseen mahdollistaa oman elämän luomisen korkeammasta tietoisuudesta käsin.

Reiki vie sinut vääjäämättä syvemmälle henkisen kasvun tiellä. Reiki tuo elämääsi lempeyttä & rakkautta ja vie sinut tutkimusmatkalle itseesi. Elintapasi, näkemyksesi ja uskomuksesi vaikuttavat hyvinvointiisi. Pelot, anteeksiantamattomuus ja rajoittavat uskomukset kaventavat elämän kokemuksellisuutta ja heikentävät elämän iloa. Kun kaikkiallinen elämänenergia virtaa sieluun, kehoon ja mieleen, korkeavärähtelyinen energia täydentää huvenneita energiavarastoja, mutta nostaa myös pintaan asioita, joita on ehkä vältellyt tai ei haluaisi kohdata. Tasapainon savuttaminen voi siis tarkoittaa myös vanhojen toimintamallien hajottamista tai radikaalia uudelleen järjestelyä. Reiki on lempeää ja rakkaudellista, joten se helpottaa myös hankalien asioiden kohtaamista. Ennen reikipolulle astumista, sinun on hyvä pohdiskella, oletko valmis kohtaamaan itsesi kaikkine puolinesi, hyväksymään itsesi ja muut sekä antautumaan vääjäämättömälle muutokselle. Jos rohkenet astua reikipolulle ja otat vastaan nöyränä sen mukanaan tuoman, huomaat itsetuntemuksesi ja intuitiosi sekä rakkauden ja ymmärryksen elämää kohtaan kasvavan.

Tietoisena kanava oleminen kaikkialliselle elämän energialle ja myös reikimenetelmän meditatiivin puoli, avaavat sinua energioihin liittyvälle informaatiolle eli opit lukemaan energiaa omalla tavallasi.  Esimerkiksi itse olen Reikin myötä oppinut avautumaan erilaisille näyille, mielikuville ja myös henkimaailman läsnäololle.

Kun asetun kanavaksi kaikkialliselle elämänenergialle ja tunnen sen virtauksen konkreettisella tasolla kehossani, tuo kokemus rauhoittaa minut. Tunnen kannatusta ja ohjausta ja niiden myötä olen oppinut luottamaan elämään, rakastamaan itseäni ja hyväksymään itseni jopa puutteineni. Itsetuntemuksen syveneminen on kohottanut huonoa itsetuntoani ja elämä on avautunut sen myötä minulle ihan uudella tavalla. Odotan innolla, mihin kaikkialle elämän energia minua kannattelee ja johdattaa.

Jos tunnet kaikkiallisen elämänenergian ja sielusi kutsun, olet lämpimästi tervetullut kursseilleni,

Rakkaudella Sari

Tustustu tästä Reiki 1-kurssin sisällön tarkempaa kuvaukseen ja tästä Reiki 2-kurssin sisältöön. Reiki 3 A- kurssiin voi tutustua tästä. Tiedustele tulevista reikikursseista tai reikihoidosta Sarilta.

Yhteystiedot: sari (@) ikivalkea.fi, puh. 040 539 7505.