Mitä Reiki on?

Reiki on helposti opittava energiahoitomuoto, jolla voidaan hoitaa ihmisiä kaikkea elävää. Reiki eli ”Usuin luonnollisen hoitamisen menetelmä”, Usui Shiki Ryoho Reiki, on japanilaisen Mikao Usuin 1920-luvulla kehittämä sisäisen kasvun ja hyvinvoinnin menetelmä. Sana Reiki muodostuu japanikielisistä sanoista Rei ja Ki. Rei sana kuvaa korkeampaa tajuntaa, joka ohjaa ja luo maailmankaikkeutta, korkeaa viisautta, universaalia kaiken läpäisevää voimaa, jumaluutta ja henkeä. Ki puolestaan tarkoittaa metafyysistä energiaa, joka antaa kaikelle elämän. Reiki tarkoittaa siis kaikkiallista elämänenergiaa.

Reiki-hoito

Elämänenergiaa on jokaisessa elävässä olennossa. Kaikki kehomme solut rakentuvat värähtelevästä energiasta. Terveessä kehossa kaikki solut värähtelevät täydellisessä tasapainossa. Haasteelliset elämäntilanteet, stressi ja sairaudet sekä tukahdutetut tunteet aiheuttavat epätasapainoa energiakenttäämme. Reiki-hoidossa hoitaja toimii Reiki-energian välittäjänä. Reiki on korkeavärähtelyistä energiaa, joka tasapainottaa kehon energioita. Reiki-hoidon aikana koettu syvä rentous lieventää stressioireita ja avaa kehon energiatukkeumia, jolloin kehon omat paranemisprosessit nopeutuvat. Jotkut saavat myös helpotusta kivuilleen. Reiki-hoito on hyvin lempeä ja se sopii kaikille ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Hoidettavan keho ottaa vastaan hoitajan välittämää energiaa juuri sen verran kuin se kyseisessä tilanteessa on valmis vastaanottamaan.

Reiki-kurssit

Reikin oppiminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai osaamista energiahoidoista. Reiki-kurssit jaetaan kolmeen tasoon; Reiki 1, Reiki 2 ja Reiki Master. Reiki 1-kurssilla opitaan Reikin ja reiki-hoidon perusteet. Reiki 2-kurssilla tietämys Reikistä ja energioista syvenee ja opitaan etähoitaminen. Reiki Master -koulutus on syväluotaava henkisen kasvun koulutus, joka antaa valmiudet Reikin opettamiseen.

Jokaiseen Reiki-kurssiin sisältyy kyseisen tason mukaisia virityksiä eli aktivointeja.  Aktivointien tarkoituksena on vahvistaa meissä kaikissa olevaa parantamiskykyä sekä elämän energian luonnollista virtausta. Tasolta toiselle siirtyessä tietoisuus energioista ja energian virtaus hoitajan kehossa vahvistuu. Reiki-kurssit toimivat pohjakoulutuksena energiahoitoihin, mutta vasta itselle ja muille tehtävät reiki-hoidot syventävät ymmärrystä ja osaamista.

Reiki sisäisen kasvun menetelmänä

Opiskellessasi Reiki-hoitajaksi, Reiki vie sinut henkisen kasvun tielle. Reiki tuo elämääsi lempeyttä ja rakkautta ja vie sinut tutkimusmatkalle itseesi. Omat elintapamme, näkemyksemme ja uskomuksemme vaikuttavat hyvinvointiimme. Pelot, anteeksiantamattomuus ja rajoittavat tottumuksemme kaventavat elämäämme ja tuovat tasapainottomuutta kehomme energiakenttään. Reiki-energian virratessa kehoomme, korkeavärähtelyinen energia nostaa pintaan asioita, joita olemme ehkä vältelleet, emmekä haluaisi kohdata. Tasapainon savuttaminen voi siis tarkoittaa myös vanhojen toimintamallien hajottamista tai radikaalia uudelleen järjestelyä. Reiki on lempeää ja rakkaudellista, joten se helpottaa myös hankalien asioiden kohtaamista. Ennen Reiki-polulle astumista, on hyvä pohdiskella, onko valmis kohtaan itsensä kaikkine puolineen ja antautumaan vääjäämättömälle muutokselle. Jos rohkenet astua Reiki-polulle ja otat vastaan nöyränä sen mukanaan tuoman, huomaat itsetuntemuksesi ja intuitiosi sekä rakkauden ja ymmärryksen elämää kohtaan kasvavan.

Tiedustele tulevista Reiki-kursseista tai Reiki-hoidosta Sarilta.

Yhteystiedot: sari (@) ikivalkea.fi, puh. 040 539 7505.

Photo by Sirpa Järvinen