Ikivalkean joogaopettaja ja elämäntaidon opas Sanna Gyllene Kyllönen on harjoittanut joogaa vuodesta 2007 lähtien, ja suorittanut klassisen hathajoogan RYT 200 -opettajakoulutuksen Arhanta Yoga Schoolissa Hollannissa.

Sanna on käynyt joogan lyhytkursseja muun muassa Stefan Engströmin, Sandra Sabatinin, Manju Joisin ja Simon Borg-Olivierin johdolla. Hän kokee sielunsympatiaa Anne Nuotion herkässä tavassa opettaa, vaikka itse onkin luopunut astangaharjoituksesta. Säännöllisen meditaatioharjoituksen Sanna on aloittanut vuonna 2012. Hän opiskelee edelleen pohjoisintialaisen tantran mestarin Kulavadhuta Satpuranandan viitoittamalla tiellä.

Sanna lähestyy asanaharjoitusta klassisen hathajoogan perinteestä käsin. Hänellä on silmää oppilaan yksilöllisille haasteille ja mahdollisuuksille, joita hän tukee opetuksessa parhaansa mukaan. Jooga edustaa Sannalle ihmeellistä työkalua, joka antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen transformaation paitsi fyysisellä, myös emotionaalisella, mentaalisella ja meditaation myötä myös metafyysisellä tasolla.

Sanna opettaa joogaa säännöllisesti Kuhmon kansalaisopistossa sekä Ikivalkean omilla kursseilla. Viikkotuntien lisäksi järjestämme joogan lyhytkursseja, retriittejä, yksityistunteja sekä työhyvinvointia ylläpitäviä joogaohjelmia.

 Kenelle jooga sopii ja mitä siltä sopii odottaa?

Joogaharjoitus soveltuu niin ensikertalaisille kuin pidempään joogaa harrastaneille. Jokaiselle kohderyhmälle laaditaan taitotasoon ja toiveiden mukainen ohjelma. Sannan tunneilla Kuhmossa käy niin parikymppisiä nuoria, ruuhkavuosia eläviä vanhempia kuin liki kahdeksankymppisiä herrasmiehiäkin. Kaikille heille jooga antaa jotakin! Vastauksia löydät myös blogista Sopivan jäykkis joogamatolle.

Tiedon joogaa

Jooga ei ole pelkästään fyysinen harjoitus, vaan se  tarkoittaa kokonaisvaltaista elämäntaidon filosofiaa. Ikivalkean hyvinvointia edistävät luennot ravintoon, ajanhallintaan ja vuorovaikutustaitoihin liittyen nojaavat paitsi joogiseen tasapainon löytämiseen myös monialaiseen ymmärrykseen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Vielä pienenä muistutuksena meille kaikille:
– Niinkuin kaikki kasvun ihme, myös luovuus kumpuaa riittävästä levosta ja ravinnosta!
– Hengitys ylläpitää kaikkea elämää kehossa. Kun opit hengittämään oikein, annat tilaisuuden mielen ja kehon itse-parantaville voimille.
– Keho on osa luontoa; yksi ja sama. Erottamattomat.

Tiedustelut: sanna (at) ikivalkea.fi tai puh. 0400 677 667


MINDFULNESS VALMENNUS

Mindfulness työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma on kehitetty suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Työelämätaitoja harjaannuttavan valmennusohjelman taustalla on yli tuhat tieteellistä tutkimusta, joita on tehty 1970-luvun lopulta lukien. Koulutus on Mindfulness työssä -akatemian rekisteröimä koulutuskokonaisuus, joka soveltuu kaikille työyhteisön jäsenille.

Valmennusohjelma koostuu kahdeksasta askeleesta, jotka etenevät temaattisesti. Valmennuksessa opitaan mindfulnessin eli tietoisen (hyväksyvän) läsnäolon perusteita ja niiden soveltamista työelämään käytännön harjoituksin. Valmennukseen osallistujat saavat työkaluja mm. itsensä ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen; keskittymiskyvyn parantamiseen; oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen sekä tiedostaviin työtapoihin ja työtehtävien priorisointiin.

Valmennusohjelman kesto on 8 x 1,5 h. Koulutus voidaan toteuttaa myös 1-2 valitun teeman ympärille 2,5 h yksittäisenä koulutuksena.

Mindfulness työssä: 8 askelta hyvään työhön™ teemat ovat:

  1. Stressinhallinta ja päivittäisen palautumisen taito – virkeänä töistä kotiin!
  2. Huomion tietoinen suuntaaminen – keskittymiskyvystä ja sen vahvistamisesta
  3. Työpaikan ihmissuhteet – kuinka kohtelet itseäsi ja muita
  4. Reaktiivisuus vai proaktiivisuus – viivästäminen ja viisaiden vastausten valinta
  5. Työelämätaidot –  itsen ja muiden johtaminen
  6. Kokemusten tunnistaminen ja vaikuttaminen – kiireestä läsnäoloon
  7. Olennaistaminen – priorisointi ja oivallukset
  8. Mindfulness-taitajan onnistumismalli – tietoiset askeleet hyvinvointiin

    Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: sari (at) ikivalkea.fi, puh. 040 539 7505.

Lisätietoa 8 askeleen ohjelmasta ja sen taustoista löydät myös Mindfulness työssä -akatemian sivuilta.

Golden shades underwater | Photo By Sanna Gyllene