MINDFULNESS VALMENNUS

Mindfulness työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma on kehitetty suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Työelämätaitoja harjaannuttavan valmennusohjelman taustalla on yli tuhat tieteellistä tutkimusta, joita on tehty 1970-luvun lopulta lukien. Koulutus on Mindfulness työssä -akatemian rekisteröimä koulutuskokonaisuus, joka soveltuu kaikille työyhteisön jäsenille.

Valmennusohjelma koostuu kahdeksasta askeleesta, jotka etenevät temaattisesti. Valmennuksessa opitaan mindfulnessin eli tietoisen (hyväksyvän) läsnäolon perusteita ja niiden soveltamista työelämään käytännön harjoituksin. Valmennukseen osallistujat saavat työkaluja mm. itsensä ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen; keskittymiskyvyn parantamiseen; oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen sekä tiedostaviin työtapoihin ja työtehtävien priorisointiin.

Valmennusohjelman kesto on 8 x 1,5 h. Koulutus voidaan toteuttaa myös 1-2 valitun teeman ympärille 2,5 h yksittäisenä koulutuksena.

Mindfulness työssä: 8 askelta hyvään työhön™ teemat ovat:

  1. Stressinhallinta ja päivittäisen palautumisen taito – virkeänä töistä kotiin!
  2. Huomion tietoinen suuntaaminen – keskittymiskyvystä ja sen vahvistamisesta
  3. Työpaikan ihmissuhteet – kuinka kohtelet itseäsi ja muita
  4. Reaktiivisuus vai proaktiivisuus – viivästäminen ja viisaiden vastausten valinta
  5. Työelämätaidot –  itsen ja muiden johtaminen
  6. Kokemusten tunnistaminen ja vaikuttaminen – kiireestä läsnäoloon
  7. Olennaistaminen – priorisointi ja oivallukset
  8. Mindfulness-taitajan onnistumismalli – tietoiset askeleet hyvinvointiin
    Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: sari (at) ikivalkea.fi, puh. 040 539 7505.

Lisätietoa 8 askeleen ohjelmasta ja sen taustoista löydät myös Mindfulness työssä -akatemian sivuilta.