Nämä ovat Ikivalkean vastuuvapautusta ja peruutusta koskevat ehdot, joihin sitoudut ilmoittautuessasi Ikivalkean tapahtumiin. Palveluissa ja niiden kaupassa noudatetaan aina Suomen lakia ja hyvää tapaa.

1 VAPAAEHTOISUUS

Hyväksymällä nämä ehdot vakuutan, että ymmärrän osallistuvani Ikivalkean retriitteihin, kursseihin ja tapahtumiin vapaaehtoisesti.

Arvioin fyysisen ja psyykkisen terveydentilani ja taitoni riittäviksi, jotta voi osallistua Ikivalkean tarjoamaan ohjelmaan. Jos olen epävarma tilastani, olen itse velvollinen varmistamaan omalta lääkäriltä onko harjoituksia järkevä aloittaa ja/tai jatkaa.

Ymmärrän, että Ikivalkean ohjaajat eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia, eivätkä he voi näin ollen antaa luotettavaa arviota terveydentilastani ja harjoituksen mahdollisista riskeistä juuri minun kohdallani.

2 VASTUUN VAPAUTUS

Tietoisena joogaharjoitteluun ja luonnossa liikkumiseen sisältyvistä riskeistä vapautan Ikivalkean ja sen edustajat tapahtuman järjestäjänä ja ohjaajana kaikesta vastuusta, mikäli minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa Ikivalkean järjestämissä tapahtumissa.

3 VAKUUTUS

Asiakkaana vastaan tapaturma- ja omaisuusvakuutuksistani itse.

4 PERUUTUSEHDOT YKSITYISASIAKKAALLE

Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Ikivalkeaan. Peruutuksen sattuessa pidätämme aina varauksen ja peruutuksen käsittelyyn liittyvät toimistokulut, jota ei palauteta.

Retriitit ja valmennukset:

Jos peruutus tehdään viimeistään

  • 28 vrk ennen tapahtumaa, palautamme muun maksun kokonaisuudessaan, mutta pidätämme toimistokulut 30e/varaus.
  • 27-3 vrk ennen tapahtumaa, pidätämme 50% retriitin kokonaishinnasta.
  • 48 – 0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 100% tapahtuman kokonaishinnasta.

Workshopit ja lyhytkurssit:

Jos peruutus tehdään viimeistään

  • 15 vrk ennen tapahtumaa, palautamme muun maksun kokonaisuudessaan, mutta pidätämme toimistokulut 30e/varaus.
  • 7-14 vrk ennen tapahtumaa pidätämme 50% tilaisuuden kokonaishinnasta.
  • 6 vrk – 0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 100% tapahtuman kokonaishinnasta.

Muissa tapahtumissa peruutusehdot ilmoitetaan erikseen.

Peruutustilanteessa asiakas voi halutessaan hankkia tilalleen toisen osallistujan tai kysyä onko tapahtuman jonotuslistalla ketään, jolle peruutuspaikan voi siirtää. Vaihtoehtoisesti maksetun osallistumismaksun voi hyödyntää muuhun vastaavaan tapahtumaan 6kk:n sisällä peruutusilmoituksesta. Kaikista muutoksista on ilmoitettava Ikivalkeaan viipymättä.

Mikäli peruutuksen syy on asiakkaan sairastuminen tai vakava onnettomuus, palautetaan kaikki saadut suoritukset lukuun ottamatta 30 euron varaus- ja toimistokuluja. Palautuksen saamiseksi on esitettävä luotettava lääkärintodistus peruutuksen syystä 4 viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutuksesta on ilmoitettava Ikivalkealle viipymättä.